تبلیغات
تاثیر فناوری اطلاعات بر ورزش - کاربرد های متفاوت فناوری اطلاعات در جام جهانی 2006 آلمان

کاربرد های متفاوت فناوری اطلاعات در جام جهانی 2006 آلمان :

1-    پوشش تلویزیونی :

در جام جهانی 2002 کره و ژاپن 41000 ساعت پوشش تلویزیونی از وقایع این جام در 213 کشور دنیا پخش شد که نسبت به جام جهانی 1998 فرانسه 38% افزایش یافته بود ، این در حالی است که این رقم در 2006 آلمان به 65000 ساعت افزایش یافت که نشان از رشد علم فناوری اطلاعات در طول سه جام است.


 2-  افزایش امنیت در استادیوم های آلمان به وسیله فناوری اطلاعات :

 استفاده از طرح پیشنهادی فیفا ،RFID))این طرح که توسط فیفا به صورت اختیاری در اختیار کمیته برگزارکننده جام جهانی قرار گرفت به شدت توسط دولت مردان آلمانی مورد حمایت واقع شد.


اجرای این طرح بدین شکل بود

تمامی بلیت فروشی جام جهانی 2006 در اینترنت به صورت آنلاین در چهار مرحله در سایت  ww.Germany2006.com صورت گرفت.

فرد خریدار باید مشخصات کامل خود را که شامل : نام ، نام خانوادگی ،آدرس ، تاریخ تولد ، ملیت ، تیمی که از آن طفداری می کند ، شماره ی کارت شناسایی یا گذرنامه ، اطلاعات مربوط به کارت اعتباری یا حساب بانکی خودرا وارد می کرد. بعد از تهیه بلیط و به هنگام وارد شدن به ورزشگاه های آلمان بلیط آن شخص توسط دستگاه هایی چک میشد که به پایگاه داده ای متصل بود که شامل تمامی اطلاعات در مورد تماشاچیان بود. این پایگاه داده در محل فدراسین فوتبال آلمان در برلین مستقر بود. نتیجه ی این طرح جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در بلیط فروشی و جلوگیری از ورود آشوبگران به داخل ورزشگاه بود.

صاحبنظران حقوقی منتقدان اصلی این طرح بودند.