تبلیغات
تاثیر فناوری اطلاعات بر ورزش - مقدمه ای بر کاربرد های فناوری اطلاعات در جام جهانی 2006 آلمان

مقدمه ای بر کاربرد های فناوری اطلاعات در جام جهانی 2006 آلمان :

 در تاریخ 25 دی ماه سال 1386 انتشارات سبزان کتابی را تحت عنوان فوق فوتبال ،سا ل 2010 چاپ کرد .که نویسنده این کتاب فوتبال سا ل 2010 را فوتبالی کاملاً الکترونیک معرفی کرده که شامل استادیوم الکترونیک ، بازیکن الکترونیک ، داور الکترونیک ، توپ الکترونیک ، تماشاچی الکترونیک و غیره می باشد. در این مقاله مثال هایی ذکر می شود که نشان می دهد هنوز به سال 2010 نرسیده بعضی از اجزای فوتبال الکترونیک شده اند یا در حال الکترونیک شدن هستند.