تبلیغات
تاثیر فناوری اطلاعات بر ورزش - ضعف نرم افزارهای موجود

ضعف نرم افزارهای موجود

البته با همه این اوصاف یعنی با وجود تمام پیشرفت هایی که در زمینه استفاده از کامپیوتر در جمع آوری وتحلیل اطلاعات بوجود آمده است،نرم افزارها فقط میتوانند مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری شده در زمینه های مختلف از یک بازی را طبقه بندی کنند و در اختیار ما قرار دهند و قابلیت ارائه راه حل ندارند و قادر نیستند آن اطلاعات را برای مربی کاربردی کنند. بلکه این مربی است که باید از این اطلاعات دسته بندی شده،بازی را تحلیل کند و از طریق این تحلیل،راهکار معرفی و تمرین را ابداء کند و همچنین روش و سیستم های موردنیاز برای مقابله با حریف را طرح ریزی نماید.
در حال حاضر کار برنامه ها آنالیز است.یعنی کالبد شکافی یک بازی.مثلا برنامه می گوید از سمت راست 27 توپ روی دروازه ریخته شده است و از سمت چپ 12 توپ. و یا تعداد پاسهای درست و صحیح بازیکنان یک تیم را محاسبه می کنند. حال این مربی است که باید تحلیل کند که علت چیست و باید راهکار مناسبی را طراحی و اجرا کند. مثلا تغییری در سیستم بازی دهد و یا بازیکنی را تعویض نماید.

در حال حاضر شرکت ها در حال تکمیل کردن نرم افزارهایشان هستند و سعی دارند توانایی نرم افزار را به جایی برسانند که قادر باشند با استفاده از داده های دریافتی، راهکار معرفی کنند. ولی قدر مسلم نرم افزار ها هنوز به آن قدرت و درجه پیشرفت نرسیده اند که بتوانند کار مربی را انجام دهند و خیلی مشکل است که به این مرز برسند. چون به هر حال کامپیوتر یک ماشین است و فوتبال نیاز به خلاقیت دارد و خلافیت نکته ایست که نشان دهنده ضعف مفرط کامپیوتر در مقابل انسان است.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا اینگونه نرم افزارها می توانند جای کمک مربی یا مربی را بگیرند. در واقع باید گفت که خیر. این برنامه ها بهشما اطلاعات می دهد و روشن است که یک مربی هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشد بهتر می تواند تحلیل و تصمیم گیری کند. یک مربی در صورتی می تواند موفق باشد که نقص های بازیکنان و نقاط قوت آن ها را بداند. در آنصورت است که میتواند برای هر کدام تمرینی را طراحی کند.

 )مثل پزشکی که می داند که شخص بیمار است ولی بیماری را نمی شناسد. پس اولین کاری که می کند آزمایش برای بیمار می نویسد. وقتی بیمار جواب آزمایش را می آورد در واقع مثل این نرم افزار است. یعنی اطلاعاترا به دکتر می دهد و دکتر نیز طبق آن داروی مورد نیاز را می دهد. (

به همین دلیل است که در فوتبال دنبال بازیکنان خلاق می روند که در سیستم های کامپیوتری جایی ندارند.بطور مثال الآن ژاپنی ها خیلی از این نرم افزارها در فوتبال سود می برند و در این زمینه هم خیلی پیشرفت کرده اند. کره ای ها هم همینطور. ولی وقتی آن ها روبروی ما بازی می کنند حرکات مهدوی کیا و علی کریمی آنها را مغلوب می کنند. وقتی خوب بازی را نگاه میکنید حرکات این دو است که محاسبات آن ها را به هم میریزد. وگرنه بقیه را کنترل می کنند.