تبلیغات
تاثیر فناوری اطلاعات بر ورزش - زیرساخت

زیرساخت

بیشتر برنامه‌های آنالیز تصویر با دوربین‌ها و حسگرهای خاص کار می‌کنند، اما برخی از این برنامه‌ها مانند MotionPro مدعی است می‌تواند برای هر ورزشی و با هر دوربینی، خروجی تحلیلی ارائه کند که شامل سرعت‌های اجرای حرکات، زوایا و انحناهای موجود در تصاویر مقایسه‌ای باشد.

در سیستم‌های مبتنی بر دوربین‌های خاص نقاط نورانی یا حرارتی یا مغناتیسی را روی اندام هدف ( بدنه موجود مورد مطالعه) قرار می‌دهند که دوربین بتواند این نقاط را شناسایی و با سرعت‌هایی حدود 1500 فریم در ثانیه ثبت کند. بر اساس جابه‌جایی همین نقاط شمای کلی از تصویر به‌دست می‌آید. البته این زیرساخت صرفا مخصوص انسان نیست و تقریبا هر موجود یا موجود متحرکی را می‌توان مورد تحلیل قرار داد.